Xây dựng hồ sơ quyết toán công trình

1. Căn cứ để lập quyết toán công trình
 
- Hồ sơ hoàn công
- Các biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng loại công tác có chữ ký xác nhận của cấp trên.
- Các văn bản xác nhận của các bên và của cấp trên về khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế đã duyệt
- Đơn giá chi tiết địa phương, giá ca máy.
- Bảng định mức dự toán chi tiết.
- Bảng giá vật liệu theo thông báo hàng tháng của liên Sở xây dựng - tài chính - vật giá địa phương.
- Nếu sử dụng các loại vật liệu không có trong bảng thông báo giá vật liệu thì phải dựa trên biên lai, hóa đơn của BTC.
- Các thông tư hướng dẫn về lập dự toán và thanh quyết toán cùng với các định mức về tỷ lệ quy định các khoản chi phí.
 
2. Cách làm
 
Nội dung lập quyết toán công trình giống như lập dự toán
 
- Tính khối lượng thực tế xây dựng (theo bản vẽ hoàn công) của các loại công tác lấy đó làm căn cứ và dựa vào đơn giá chi tiết của địa phương để tính ra chi phí trực tiếp.
- Dựa theo các thông báo, hướng dẫn về lập dự toán và các quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) cùng với các tỷ lệ chi phí tại thời điểm làm quyết toán (nếu có) thay đổi giữa giá cả vật liệu, thay đổi các hệ số hay các tỷ lệ quy định, hai bên chủ đầu tư và các tổ chức xây lắp nhận thầu phải thống nhất về thời điểm áp dụng đơn giá, hệ số và tỷ lệ quy định, cần tổng hợp theo các vấn đề cơ bản sau:
+ Xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.
+ Xác định các khoản thiệt hại ko tính vào giá thành công trình (thiệt hại do thiên tai, dịch họa...)
+ Xác định tổng vốn đầu tư thực tế tính vào công trình:
Tổng số vốn đầu tư tính vào công trình = tổng số vốn đầu tư thực tế đầu tư xd công trình - các chi phí thiệt hại đc nhà nước cho phép ko tính vào giá thành công trình.
+ Xác định giá trị tài sản cố định và phân loại TSCĐ
+ Xác định đầy đủ giá trị tài sản cố định, TS lưu động của công trình đã chuyển giao cho đối với khác sử dụng để hoạch toán tăng giảm vốn đầu tư.
 
3. HS quyết toán công trình
 
- Biểu quyết toán xây lắp cho công trình
- Biểu tính chi phí trực tiếp các khối lượng công tác xây lắp
- Biểu tổng quyết toán vốn đầu tư theo hạng mục công trình

TOHO Engineering - Mua bán & Cho thuê thiết bị thi công nền móng như máy cẩu, cần cẩu bánh xích/bánh lốp; thiết bị khoan xi măng đất (CDM), khoan cọc nhồi, jet grouting, búa rung điện/búa rung thủy lực....
 

- Tham khảo các dự án mà TOHO Engineering đã tham gia

- Xem ngay các thiết bị, máy móc thi công nền móng

-----
Thông tin chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ

TOHO Engineering., JSC

ĐT: 024.35190374 – 0932322444 – 0912246192
Email: info@tohojsc.vn