Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TOHO


I.    TẦM NHÌN: Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp thi công nền móng uy tín hàng đầu.

II.    SỨ MỆNH: Kết nối khách hàng với những giải pháp hiệu quả nhất.

III.    GIÁ TRỊ VĂN HOÁ:

5  GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG TẠO NÊN THÀNH CÔNG DOANH NGHIỆP


-       Uy tín: Chúng tôi hiểu rằng uy tín xuất phát từ giá trị niềm tin của đội ngũ nhân viên, đối tác và khách hàng vào những việc làm của chúng tôi.
-       Chuyên nghiệp: Hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác, chúng tôi quan tâm phát triển đội ngũ có hình ảnh lịch sự, năng lực tốt, luôn chịu trách nhiệm và có kỷ luật cá nhân.
-       Hệ thống và công nghệ: Xây dựng một hệ thống quản trị và ứng dụng công nghệ trong quản lý giúp chúng tôi phát triển được chiến lược kinh doanh và đo lường được kết quả.
-       Kế thừa và phát huy: Kế thừa được uy tín và kinh nghiệm của tập đoàn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị xây dựng, chúng tôi phát huy và cải tiến.
-       Làm chủ: Chúng tôi làm chủ, chịu trách nhiệm về mọi tình huống trong công việc bằng các giải pháp.

 

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỂ KHÁCH HÀNG QUAY LẠI

-       Chất lượng: Chúng tôi tạo nên sự khác biệt của mình trong mỗi mặt hàng chúng tôi cung cấp với chất lượng vượt trên sự mong đợi của khách hàng.
-       Tiến độ nhanh: “Thời gian là tiền bạc”. Chúng tôi sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cho khách hàng bằng cách  tiết kiệm thời gian giao hàng.
-       Dịch vụ: Chúng tôi thiết lập mối quan hệ với khách hàng trước – trong- sau khi bán hàng. Mục tiêu của chúng tôi về dịch vụ là được khách hàng đánh giá cao trong việc chúng tôi làm, không phải việc chúng tôi nói.
-       Tin tưởng: Mỗi chúng tôi là một điểm kết nối đến tầm nhìn, sứ mệnh của công ty. Chúng tôi kết nối với nhau bằng sự tin tưởng và khát khao vượt  lên chính mình để vươn tới tương lai.
-       Nhất quán: Chúng tôi nhất quán trong lời nói và hành động để khách hàng và đội ngũ an tâm, thoải mái khi làm việc với chúng tôi.

5 GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG ĐỂ NHÂN VIÊN GẮN BÓ

-       Cam kết: Chúng tôi cam kết suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, nỗ lực hết mình để cùng hoàn thành mục tiêu chung.
-       Huấn luyện và đào tạo.
-       Nhân văn: Chúng tôi xây dựng phẩm chất nhân văn mỗi ngày và chia sẻ phẩm chất tốt đẹp đó với cộng đồng bằng các hoạt động thực tế để gắn kết con người với con người.
-       Niềm vui: Mỗi chúng tôi là một nốt nhạc. Chúng tôi cùng tạo ra bản bản nhạc vui vẻ, thịnh vượng trong không gian làm việc của công ty.
-       Tương tác: Chúng tôi lắng nghe với tư tưởng cởi mở, trao đổi thẳng thắn trung thực và tôn trọng để có sự kết nối cao nhất.