Thông Tin Chuyên Ngành

Giao Lưu Giữa Doanh Nghiệp Với Sinh Viên Ngành Máy Xây Dựng Về Định Hướng Nghề Nghiệp Và Cơ Hội Việc Làm

ới mục tiêu tăng cường hiểu biết cho sinh viên về ngành và cơ hội việc làm. Đồng thời tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong việc...

Chi tiết

Công nghệ thi công hạ cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực

Cọc ống ly tâm bê tông cốt thép dự ứng lực là loại cọc được sử dụng rất phổ biến trong những năm gần đây, trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp...

Chi tiết

" style="border:0" width="600">