Thông Tin Chuyên Ngành

Máy xúc đào lội nước EIK - Góp phần cải tạo môi trường

Máy xúc đào lội nước EIK - Góp phần cải tạo môi trường

Chi tiết

Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2

Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận...

Chi tiết

Giao Lưu Giữa Doanh Nghiệp Với Sinh Viên Ngành Máy Xây Dựng Về Định Hướng Nghề Nghiệp Và Cơ Hội Việc Làm

ới mục tiêu tăng cường hiểu biết cho sinh viên về ngành và cơ hội việc làm. Đồng thời tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong việc...

Chi tiết

Công nghệ thi công hạ cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực

Cọc ống ly tâm bê tông cốt thép dự ứng lực là loại cọc được sử dụng rất phổ biến trong những năm gần đây, trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp...

Chi tiết

" style="border:0" width="600">