Máy đóng cọc NIPPON SHARYO DH608 120M M90D II NĂM 1992