CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS238RH-5 SỨC NÂNG 100 TẤN ĐỜI 1990