CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500 SỨC NÂNG 50 TẤN ĐỜI 1991