CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH1500 SỨC NÂNG 150 TẤN ĐỜI 1988