Cần trục bánh xích HITACHI sức nâng 50 tấn CX500-C