CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI KH500-3 SỨC NÂNG 100 TẤN ĐỜI 1996