CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI KH300-3 SỨC NÂNG 80 TẤN ĐỜI 1996