CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX650 SỨC NÂNG 65 TẤN ĐỜI 1998