CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX550 SỨC NÂNG 55 TẤN ĐỜI 1997