Cần Trục Bánh Xích 120 Tấn Hitachi Sumitomo SCX1200-2C3 đời 2009